Spaakverwondingen

Stijgende aantallen kindervoetjes tussen fietsspaken

Onderzoek van het Haagse Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) toont een stijgende lijn in het aantal ongevallen waarbij kindervoetjes bekneld raken tussen fietsspaken.

Deze resultaten spreken de landelijke cijfers van het Letsel Informatie Systeem (LIS) tegen. Een mogelijke verklaring hiervoor kan de wijze van administreren zijn. De oorzaak van verschillende ongevallen is vaak lastig te achterhalen, doordat ze onder een algemene(re) code worden geadministreerd.

Cijfers opnieuw geanalyseerd

Om toch goed beeld te krijgen van de omvang, heeft het JKZ de cijfers van de afgelopen 3 jaar opnieuw geanalyseerd en gekeken naar de specifieke oorzaak van het letsel. Hieruit kwam naar voren dat kindervoetjes tussen fietsspaken, vaker dan geadministreerd, oorzaak is van fietsongevallen.  In de afgelopen 3 jaar is het aantal ongevallen zelfs verdrievoudigd, waarbij de periode april – september een duidelijke piek laat zien.

Oplopende kosten en tijdrovend genezingsproces

De kosten en de duur van de behandeling kunnen flink zijn. Vaak is het vanwege pijnklachten en zwelling moeilijk aan de buitenkant te beoordelen wat de schade aan de botten is. Daarom wordt er standaard een röntgenfoto gemaakt. Gezien de aard van de verwondingen is gips vaak de enige oplossing om de voetjes voldoende rust voor herstel te geven. Door deze ingrepen, röntgenfoto’s en gips, lopen de kosten per behandeling snel op. Daarnaast zijn de kinderen een tijd lang in hun beweging beperkt. Dit vraagt om veel tijd en aandacht van ouder of verzorger.

Zoals gezegd schuilt een ongeluk met kindervoetjes tussen de spaken vaak in een klein hoekje, die onwetendheid, haast of noodlottig toeval heet. Even snel een kind vervoeren, oppasdagen van anderen dan ouders of verzorgers, snel bij vriendjes achterop springen zijn voorbeelden van mogelijke oorzaken.

Structurele oplossingen

Hoe kunt u als ouder of verzorger spaakletsel voorkomen? Zorg in ieder geval voor een goed fietszitje waarbij de kindervoetjes vast zijn gegespt tijdens het fietsen. Schaf een fietsstoel aan die bescherming biedt tussen de voeten en de spaken. Vaak bestaat dit uit een hard plastic afscherming. Zogenaamde jasbeschermers bieden ook uitkomst, al zijn niet alle varianten even sterk. Vraag uw fietsenwinkel om een hardplastieke variant. Eventueel kan een fietstas ook uitkomst bieden, mits deze over een harde binnenkant beschikt. Al met al oplossingen die betaalbaar èn haalbaar zijn.

Bron: ANWB